Krótki opis projektu

Projekt „OUTPLACEMENT - kompleksowy i skuteczny program wsparcia dla osób z terenu województwa łódzkiego” realizowany jest przez firmę Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG.

Wartość projektu: 1 864 833,60 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 585 108,56 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności 70 osób (w tym 39 kobiet), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu całego województwa łódzkiego. w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018r.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 - utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

- są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia z ww. przyczyn,

które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze całego województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów kod. Cywilnego

 

Planowane efekty:

  •          60 osób pozostających bez pracy w ramach kursów lub szkoleń zawodowych nabędzie nową wiedzę i umiejętności oraz uzyska potwierdzenie podniesienia/nabycia kompetencji w formie certyfikatów/zaświadczeń.

  •         42 osoby pozostające bez pracy znajdzie pracę (w tym 10 osób założy własną działalność gospodarczą)

  •      utrzymanie 10 nowopowstałych w ramach projektu działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich założenia.
© 2016 All Rights Reserved |.Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków

Facebook